Menu Content/Inhalt
Komunikat_10_2014

Supsk, 2014.12.04

Komunikat Nr 10/2014

zawierajcy informacj o uchwaach podjtych na posiedzeniu Zarzdu STB w dniu 4.12.2014 r. 1) Ogoszenie o skadkach czonkowskich na rok 2015

 Kto?

Skadki na rzecz

PZBS i PWZBS

Skadka na STB

Ogóem wpata

Uwagi

Zawodnik penopatny w PZBS

145 z (100+45)

20 z

165 z

 

Juniorzy urodzeni w latach 1990 -1994

100 z (70+30)

10 z

110 z

 

Seniorzy (zawodnicy urodzeni w 1949 i starsi)

105 z (75+30)

20 z

125 z

 

Nestorzy powyej 70 lat (roczniki 1944 i starsze) pod warunkiem, e by w PZBS przez ostatnie 10 lat lub by czonkiem PZBS przez 30 lat w dowolnym okresie  

55z (30+25) 

20 z

75 z

 

Honorowy Czonek PZBS

00,00 z (00+0)

20z

20 z

 

Zawodnicy urodzeni w 1995 i modsi

30,00 z (25+5)

0 z

30 z

 

Debiutanci zgoszeni po 1.01.2015 r. –  pierwszy rok czonkostwa

100 (100+0)

20 z

120 z

 

Opaty czonkowskie druynowe i startowe

Zgodnie z regulaminami ligowymi na rzecz PWZBS i PZBS

Prawa i przywileje czonka PZBS w roku 2015 s na stronie PZBS.

UWAGA: Skadki czonkowskie naley opaci do 30.12.2014 r.

Konto Supskie Towarzystwo Brydowe

19 1240 3770 1111 0010 0311 1207 Bank PEKAO SA

Osoba, która chce opaci skadk po 30.12.2014 r. zobowizana jest do uiszczenia dodatkowej dobrowolnej opaty 5 z na STB celem pokrycia dodatkowych kosztów (przelewy do PWZBS).

PKL-e za okres bez skadek, nie s naliczane.

 

2) W 2015 roku organizujemy kolejn edycj Druynowych Mistrzostw STB o puchary supskich parlamentarzystów. Regulamin rozgrywek bdzie podobny, cho uzaleniony od liczby zgoszonych druyn. Prosimy o zgaszanie skadów do 30.12.2014 r. do sekretarza STB. Druki zgosze do pobrania na sali gry w Hotelu Supsk.

 

Prezes STB w Supsku                                                                                                Jan Lange